Сейткан Айнур Сейтканкызы

PhD, доцент Высшей школы естественных наук

Международный университет Астана

 

4.3 «Табиғи ресурстарды экологиялық-экономикалық басқару» пәні бойынша дәріс курсы

1 Курсқа кіріспе. Табиғатты пайдалану және тұрақты даму.

1. Курстың негізгі мақсаттары, міндеттері мен пәні, құрылымы. 
2. "Табиғатты пайдалану"ұғымының мәні, пәннің объектісі және табиғатты пайдалану түрлері. 
3. Қоғам мен табиғат арасындағы қатынастардың эволюциясы. 
4. Пән бойынша өз бетімен оқуға қажетті әдебиеттер.  

 

2 Табиғатты пайдалану экономикасы. Пәні, объектісі және негізгі принциптері.

1. "Экономика"ұғымының мәні. Табиғатты пайдалану экономикасының пайда болуы және дамуы. 
2. Табиғат пайдалану экономикасының мәні, объектісі және негізгі міндеттері. 
3. Табиғатты пайдалану экономикасының негізгі принциптері және оларды елде іске асыру деңгейі.

3 Экологиялық-экономикалық жүйелер.

1. Экологиялық-экономикалық жүйелер: түсінігі, құрылымы және түрлері
2. Микро деңгейдегі ішкі жүйелер мен экологиялық-экономикалық жүйелер элементтерінің өзара әрекеттесу механизмі.
3. Экологиялық-экономикалық жүйелерді басқару.

 

4 Өнеркәсіптік кәсіпорынды табиғатты пайдалану жүйесіндегі негізгі субъект ретінде қарастыру

1. Өнеркәсіптік кәсіпорынды табиғатты пайдалану жүйесіндегі негізгі субъект ретінде қарастыру    1. Ұлттық экономикалық кешен және оның бөлімшелері.
2. Кәсіпорынның экономикалық, техникалық, әлеуметтік және экологиялық мақсаттары.
3. Кәсіпорынды ашық экономикалық жүйе ретінде қарастыру

 

 

5 Табиғат - табиғатты пайдаланудың материалдық негізі.

1.    Табиғи орта: табиғат ресурстары және табиғи жағдайлар
2.    Қазіргі заманғы ресурсологияның негізгі принциптері 
3.    Қоршаған ортаның ассимиляциялық әлеуеті -  табиғи ресурстардың ерекше түрі
4.    Табиғи ресурстардың классификациясы.
5.    Табиғи ресурстардың кадастрлары. 
6.    Табиғи ресурстарды экономикалық бағалау.

 

6 Қоршаған ортаның ластануынан болған зиянды экономикалық бағалау.

1.    Қоршаған ортаның ластануынан болатын экономикалық зиян туралы түсінік. Экономикалық зиянды бағалау әдістері.
2.    Ауаның ластануынан болған зиянды экономикалық бағалау. 
3.    Су объектілерінің ластануынан болған зиянды экономикалық бағалау.
4.    Жердің ластануынан болған зиянды экономикалық бағалау

 

7 Кәсіпорынның табиғатты қорғау қызметі және экологиялық шығындар.

1. Кәсіпорынның табиғатты қорғау бойынша атқаратын жұмыстары.
2. Табиғатты қорғау шараларына кететін шығындар.
3. Экологиялық шығындар
4. Қоршаған ортаның ластануының экономикалық оптимумы

 

8 Сыртқы әсерлер (экстерналии). Олардың табиғаты мен табиғатты пайдалану экономикасындағы рөлі.

1.    Сыртқы әсерлердің табиғаты.
2.    Тауар бағасындағы сыртқы әсерлерді есепке алу.
3.    Сыртқы әсерлердің ішкі көрінісі
4.    Қоршаған ортаның ластануын бақылаудың экономикалық құралдары
5.    Сыртқы әсерлердің түрлері

 

9 Шаруашылық іс-әрекетті экологиялық нормалау

1.    Экологиялық нормалаудың міндеттері мен құрылымы
2.    Қоршаған ортаны қорғау және табиғи ресурстарды пайдалану саласындағы стандарттау.
3.    Экологиялық нормалаудың негізгі механизмдері
4.    Қазақстан Республикасында қолданылатын экологиялық нормативтер және олардың түрлері

 

10 Табиғатты пайдалануды басқарудың ұйымдастырушылық жүйесі

 1.    Табиғат пайдалануды басқару ұйымдарының құрамы және олардың негізгі функциялары.
2.    Кәсіпорындағы табиғатты қорғау қызметін басқару
3.    Кәсіпорындағы экологиялық менеджмент

%25D0%25BA%25D1%2586%25402x_edited_edite