Бакалавриат: Білім беру бағдарламалары

Білім беру бағдарламаларының тобы Білім беру бағдарламасының коды Білім беру бағдарламасы Жоғары мектебі Ең төменгі балл
В031 Сән, интерьер дизайны және өнеркәсіптік дизайн 6B02101 Дизайн Өнер және дизайн жоғары мектебі
В031 Сән, интерьер дизайны және өнеркәсіптік дизайн 6B02104 Web-дизайн Өнер және дизайн жоғары мектебі
В031 Сән, интерьер дизайны және өнеркәсіптік дизайн 6B02106 Архитектуралық дизайн Өнер және дизайн жоғары мектебі
В057 Ақпараттық технологиялар 6B02105 Графикалық дизайн Өнер және дизайн жоғары мектебі
B006 Музыка пәні мұғалімін дайындау 6B011401 Музыкалық білім беру Педагогикалық институт

Білім беру бағдарламаларының тобы Білім беру бағдарламасының коды Білім беру бағдарламасы Жоғары мектебі Ең төменгі балл
В036 Аударма ісі 6В02301 Аударма және аударматану Әлеуметтік-гуманитарлық ғылымдар жоғары мектебі 50
В140 Саясаттану және азаматтық ғылым 6B03101 Халықаралық қатынастар Әлеуметтік-гуманитарлық ғылымдар жоғары мектебі 50
В018 Шетел тілі мұғалімдерін даярлау 6B01709 Ағылшын тілі және бастауыш сынып мұғалімі Педагогикалық институт 75
В018 Шетел тілі мұғалімдерін даярлау 6В01701 Шет тілі: екі шет тілі Педагогикалық институт 75

Білім беру бағдарламаларының тобы Білім беру бағдарламасының коды Білім беру бағдарламасы Жоғары мектебі Ең төменгі балл
В057 Ақпараттық технологиялар 6B06107 Data Science Ақпараттық технологиялар және инженерия жоғары мектебі 50
В057 Ақпараттық технологиялар 6B06101 Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету Ақпараттық технологиялар және инженерия жоғары мектебі 50
В057 Ақпараттық технологиялар 6В06102 Ақпараттық жүйе және технологиялар Ақпараттық технологиялар және инженерия жоғары мектебі 50
В011 Информатика пәні мұғалімдерін дайындау 6В01501 Информатика Педагогикалық институт 75

Білім беру бағдарламаларының тобы Білім беру бағдарламасының коды Білім беру бағдарламасы Жоғары мектебі Ең төменгі балл
В034 Тарих және археология 6В02201 Тарих Әлеуметтік-гуманитарлық ғылымдар жоғары мектебі 50
В015 Гуманитарлық пәндер бойынша мұғалімдерді дайындау 6В01601 Тарих Педагогикалық институт 75
В014 География пәні мұғаліміндерін даярлау 6В01504 География Педагогикалық институт 75

Білім беру бағдарламаларының тобы Білім беру бағдарламасының коды Білім беру бағдарламасы Жоғары мектебі Ең төменгі балл
В046 Қаржы, экономика, банк ісі және сақтандыру ісі 6B04117 Экономика Экономика жоғары мектебі 50
В044 Менеджмент және басқару 6B04108 Бизнес әкімшілігі (UIBE-мен қос дипломдық бағдарлама) Экономика жоғары мектебі 50
В046 Қаржы, экономика, банк ісі және сақтандыру ісі 6B04107 Халықаралық сауда және экономика (UIBE-мен қос дипломдық бағдарлама) Экономика жоғары мектебі 50
В046 Қаржы, экономика, банк ісі және сақтандыру ісі 6В04102 Қаржы Экономика жоғары мектебі 50
B052 Жер туралы ғылым 6B05203 Рекреациялық география және туризм Жаратылыстану ғылымдары жоғары мектебі 50
В047 Маркетинг және жарнама 6B04111 Маркетинг Экономика жоғары мектебі 50
В044 Менеджмент және басқару 6B04114 Менеджмент Экономика жоғары мектебі 50

Білім беру бағдарламаларының тобы Білім беру бағдарламасының коды Білім беру бағдарламасы Жоғары мектебі Ең төменгі балл
В041 Психология 6В03103 Психология Әлеуметтік-гуманитарлық ғылымдар жоғары мектебі 50
В001 Педагогика және психология 6В01101 Педагогика және психология Педагогикалық институт 75
В003 Бастауыш оқытудың педагогикасы мен әдістемесі 6В01301 Бастауыш оқытудың педагогикасы мен әдістемесі Педагогикалық институт 75
В051 Қоршаған орта 6В05201 Экология және табиғатты пайдалану Жаратылыстану ғылымдары жоғары мектебі 50
В002 Мектепке дейінгі оқыту мен тәрбиелеу 6В01201 Мектепке дейінгі оқыту мен тәрбиелеу Педагогикалық институт 75

Білім беру бағдарламаларының тобы Білім беру бағдарламасының коды Білім беру бағдарламасы Жоғары мектебі Ең төменгі балл
В049 Құқық 6В04209 Право и государственное управление Заң жоғары мектебі 75
В049 Құқық 6В04202 Халықаралық құқық Заң жоғары мектебі 75

Білім беру бағдарламаларының тобы Білім беру бағдарламасының коды Білім беру бағдарламасы Жоғары мектебі Ең төменгі балл
В017 Орыс тілі мен әдебиеті мұғалімдерін даярлау 6В01702 Орыс тілі мен әдебиеті Педагогикалық институт 75

Білім беру бағдарламаларының тобы Білім беру бағдарламасының коды Білім беру бағдарламасы Жоғары мектебі Ең төменгі балл
В013 Биология пәні мұғалімдерін дайыедау 6В01502 Биология Педагогикалық институт 75
В012 Химия пәні мұғалімдерін дайындау 6В01503 Химия Педагогикалық институт 75
В050 Биология және сабақтас ғылымдар 6В05101 Биология Жаратылыстану ғылымдары жоғары мектебі 50

Білім беру бағдарламаларының тобы Білім беру бағдарламасының коды Білім беру бағдарламасы Жоғары мектебі Ең төменгі балл
В010 Физика пәні мұғалімдерін дайындау 6B01505 Физика Педагогикалық институт 75
B009 Математика пәні мұғалімдерін даярлау 6B01506 Математика Педагогикалық институт 75

Білім беру бағдарламаларының тобы Білім беру бағдарламасының коды Білім беру бағдарламасы Жоғары мектебі Ең төменгі балл
В016 Қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімдерін даярлау 6B01707 Қазақ тілі мен әдебиеті Педагогикалық институт 75