Онлайн лекция в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе

Онлайн лекция в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе


Сысоева Ригина Валерьевна, Доктор PhD, доцент Высшей школы социально-гуманитарных наук МУА, выступит с онлайн лекцией, посвященной теоретическому обоснованию современных международных отношений на постсоветском пространстве. Мероприятие будет организовано на онлайн платформе Академии ОБСЕ в г. Бишкек. Лекция будет интересна студентам, магистрантам и преподавателям международных отношений.

Дата и время: 15 февраля 2022 г., 15:00 – 16:00 (GMT+6)
Zoom ссылка: https://zoom.us/j/91580684853
Регистрационная ссылка: https://forms.gle/zcqkdQtbCAyZi7Zu6
Язык: английскийOnline lecture at the Organization for Security and Co-operation in Europe


Syssoyeva Rigina Valeriyevna, Doctor of PhD, Associate Professor of the Higher School of Social and Humanitarian Sciences of the AIU, will give an online lecture on theorization of current international relations in the post-Soviet space. The event will be organized on the online platform of the OSCE Academy in Bishkek. The lecture will be relevant for students, undergraduates and specialists in international relations.

Date: February 15, 2022, 15:00 – 16:00 (GMT+6, Bishkek time)
Venue: Zoom Webinar https://zoom.us/j/91580684853
Registration link: https://forms.gle/zcqkdQtbCAyZi7Zu6
Language: English


Еуропадағы Қауіпсіздік және Ынтымақтастық Ұйымы Академиясындағы дәріске шақырамыз


Астана халықаралық университетінің Әлеуметтік және гуманитарлық ғылымдарының жоғарғы мектеп доценті, PhD докторы Сысоева Ригина Валерьевна ағылшын тілінде «Қазіргі уақыттағы посткеңестік кеңістіктегі халықаралық қатынастарды теориялық негіздеу» туралы онлайн дәріс оқиды. Шара Қырғызтан Республикасының астанасы Бішкек қаласында орналасқан ЕҚЫҰ академиясының онлайн платформасында ұйымдастырылады. Дәріс студенттерге, магистранттарға және халықаралық қатынастар оқытушыларына қызықты болады деп есептейміз.

Уақыты: 15 ақпан 2022 ж., сағ.: 15:00 – 16:00 (GMT+6)
Zoom сілтемесі: https://zoom.us/j/91580684853
Тіркелу сілтемесі: https://forms.gle/zcqkdQtbCAyZi7Zu6
Тілі: ағылшын

aiu-logo_bez_n.png

понедельник, 17 января 2022 г.

.

0807202101.png
%25D0%25BA%25D1%2586%25402x_edited_edite