АУЕЛЬБЕКОВА АКМАРЖАН УСЕМХАНОВНА

islamgozhaev-talgat-urumkaliuly-big.jpg

ВШО

Ученая степень:

Кандидат филологических наук

Ученое звание:

Должность:

Доцент

Контакты

+77472642646

Образование

2001 ж. - әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің диссертациялық кеңесі, филология ғылымдарының кандидаты; 1991-1995 ж.ж. - Қ.А.Ясауи атындағы ХҚТУ, Қазақ тілі мен әдебиеті мамандығы

Стаж и опыт работы

27 лет

Международный опыт

Конкурентные преимущества

Қазіргі қазақ тілінің синтаксисі

Повышение квалификации

2021 ж. Қазақ тілін үйретудің авторлық әдістемесі. Республикалық онлайн семинар. Нұр-Сұлтан қаласы, Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Тіл саясаты комитеті 2 маусым, 2021 жыл (Сертификат); 2020 ж. Бекітілген терминдерге мониторинг жасау әдістемесі. Әдістемелік онлайн семинар. Нұр-Сұлтан қаласы, Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрлігі Тіл саясаты комитеті 19 қараша, 2020 жыл (Сертификат); 2020 ж. Сандық білім беру мен қашықтықтан оқытудағы заманауи коммуникациялық технологиялар мен құралдары - Республикалық «Даму» педагогикалық-психологиялық дамыту орталығы, Нұр-Сұлтан (Сертификат); 2019 ж. Заң терминологиясын жетілдіру жолдары - Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрлігі Тіл саясаты комитеті, Нұр-Сұлтан (Сертификат); 2019 ж. «STEAM жүйесі бойынша тіл оқыту: технологиялар мен тәжірибе алмасу» Астана (Сертификат); 2019 ж. «Университеттің сертификатталған оқытушысы» Астана (Сертификат); 2019 ж. «Управление изменениями, новые инновационные продукты в образовании» Астана (Сертификат);

Методическая деятельность

Қазіргі тіл білімінің мәселелері

Учебные курсы

Қазіргі қазақ тілінің фонетикасы, Тіл білімінің негіздері, Қазақ тілі

Научные публикации

1. Raimkulova Aktoty, Amen Askhat, Auyelbekova Akmarzhan, Doszhan Raikhan, Sarkulova Manifa. Sacral values as the phenomenon of Kazakhstan spiritual heritage // XLinguae, Volume 13 Issue 3, June 2020, ISSN 1337-8384, ISSN 2453-711X 193, 185-193 б. 2. Әуелбекова А.Ө., Досжан Р.К. Өнер философиясы және эстетика // Қазақстанның ғылымы мен өмірі. – 2020. - №12/2. – 565-569. 3. Әуелбекова А. Ө., Әділбекова Ж. Қ. Ішкі монологтың автор бейнесін жасаудағы рөлі // Қазақстанның ғылымы мен өмірі. – 2020. - №5. – 197-201. 4. Әуелбекова А. Ө. Көмекші есім: түрленуі және функционалдық қызметі // Қазақ білім академиясының баяндамалары. – 2019. -№3. - 224-230. 5. Әуелбекова А. Ө. Эколингвистика как новые направления в языкознании // Современные проблемы науки и образования, Импакт-фактор РИНЦ 2012=0,209. –Москва, 2015. 6. Әуелбекова А. Ө. Эффективные методы изучения языковых дисциплин // Современные проблемы науки и образования, Импакт-фактор РИНЦ 2012=0,209. –Москва, 2014. 7. Әуелбекова А. Ө. Түркі және орыс тілдеріндегі меңгеру байланысу формасының берілу дәрежесі // Қазақстанның ғылыми әлемі. – 2013. - №3(36). – 45-47. 8. Әуелбекова А. Ө. Көмекші есімдердің грамматикалық ерекшеліктері // Қазақстанның ғылыми әлемі. – 2011. - №2(36). – 54-56. 9. Әуелбекова А. Ө. Абайдың тағылымдық-тәрбиелік әлемі // Абайдың175 жылдығына арналған "Абай мұрасы - әлемдік мәдениет қазынасы " атты халықаралық ғылыми-практикалық конференция мақалары жинағы. – 2019. – 21-26. 10. Әуелбекова А. Ө. Қазақ әліпбиі: өткені мен бүгіні, болашағы // Астана – хореография өнері саласындағы мәдениетаралық коммуникациялар жәнехалықаралық ынтымақтастық орталығы»халықаралық ғылымипрактикалық конференция. – 2018. – 215-221. 11. Әуелбекова А. Ө. І. Есенберлин поэзиясындағы қаһармандық рух // Жазушы І, Есенберлиннің 100 жылдық мерейтойына арналған «Ұлы дала жаршысы» атты ғылыми-тәжірибелік конференцияның материалдары. – 2015. – 122-128.

2011 ж. «Global Institute for Kazakhstan», Астана 2013 ж. «BASIC PRINCIPLES FOR UNIVERSITY PEDAGOGY», Валенсия, Испания

%25D0%25BA%25D1%2586%25402x_edited_edite