Нигметжанова Гулназым Кудайбергеновна

islamgozhaev-talgat-urumkaliuly-big.jpg

Высшая школа образования

Ученая степень:

Магистр

Ученое звание:

Должность:

Старший преподаватель

Контакты

87755437581

Образование

С.Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік университеті, "Психология" мамандығы, бакалавр, 2000-2004жж. С.Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік университеті, "Педагогика және психология" мамандығы, магистратура, 2006-2008жж. С.Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік университеті, "Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу" мамандығы, бакалавр, 2017-2019жж.

Стаж и опыт работы

17 жыл

Международный опыт

Конкурентные преимущества

-

Повышение квалификации

1. "ҚР ЖОО педагогикалық мамандықтарының оқытушыларының біліктілігін арттыру" ҚРБҒМ «Өрлеу» біліктілікті арттыру ұлттық орталығы АҚ, Алматы қ, 2013ж 2. "Орта білім беру мазмұнын жаңарту шеңберінде бастауыш сынып пәндері бойынша педагог кадрлардың біліктілігін арттырудың білім беру бағдарламасы" «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ Педагогикалық шеберлік орталығы, Астана қ, 2016ж 3. "Жоғары оқу орындағы инновациялық педагогика" ҚАЕУ, БАИ Өскемен қ. 2019ж 4. "ҚР ЖОО педагогикалық мамандықтарының оқытушыларының біліктілігін арттыру" ҚРБҒМ «Өрлеу» біліктілікті арттыру ұлттық орталығы АҚ, Алматы қ, 2019ж 5. "Қазақ тілі әліпбиін латын графикасына көшіру жағдайында жоғары оқу орындары профессор-оқытушылар құрамының кәсіби құзыреттілігін арттыру" ҚРБҒМ «Өрлеу» біліктілікті арттыру ұлттық орталығы АҚ, Астана қ, 2019ж

Методическая деятельность

1. «Мен» концепциясын диагностикалауға арналған әдістемелер жинағы (Әдістемелік нұсқау) Психология мамандығының сырттай және күндізгі бөлім студенттеріне арналған әдістемелік нұсқау. ҚАЕУ, 2005ж
2. Өзін-өзі тануды жүзеге асырудың педагогикалық және психологиялық шарттары (Әдістемелік нұсқау) Психология мамандығының сырттай және күндізгі бөлім студенттеріне арналған әдістемелік нұсқау. ҚАЕУ, 2005ж
3. Тұлға қасиеттерін анықтауға арналған әдістемелер жинағы (Әдістемелік нұсқау) Психология мамандығының сырттай және күндізгі бөлім студенттеріне арналған әдістемелік нұсқау. ҚАЕУ, 2006ж
4. Дефектология негіздері. (Оқу-әдістемелік құралы) Оракбаева М.К., Байтемирова К.Б., Нигметжанова Г.К. ҚАЕУ, 2007ж
5. Мектепке дейінгі білімді басқару және ұйымдастыру (Оқу құралы) ШҚМУ– Өскемен, Берел баспасы, 2016 - с. 100
6. Мектепке дейінгі балаларды психологиялық диагностикалау (Оқу құралы) ШҚМУ– Өскемен, Берел баспасы, 2016 - с. 100
7. Мектеп жасына дейінгі балалардың сенсорлық тәрбиесі: дидактикалық ойындар мен жаттығулар (Оқу әдістемелік құрал) ШҚМУ– Өскемен, Берел баспасы, 2021 - с. 100

Учебные курсы

11 оқу пәндері бойынша бейнедәрістер you tube каналында https://www.youtube.com/watch?v=u3uax9hOgyA

Научные публикации

1. Мектеп жасына дейінгі балалардың креативтілігін дамыту (мақала). ҚАЗАҚСТАННЫҢ ҒЫЛЫМЫ МЕН ӨМІРІ. НАУКА И ЖИЗНЬ КАЗАХСТАНА. SCIENCE AND LIFE OF KAZAKHSTAN Халықаралық ғылыми журнал. Международный научный журнал. International science journal. №8/2 2019, Алматы қ., – 99-103б 2. DEVELOPMENT OF LANGUAGE POLICY IN KAZAKHSTAN (мақала). Integración de las ciencias fundamentales y aplicadas en el paradigma de la sociedad post-industrial: Colección de documentos científicos «ΛΌГOΣ» con actas de la Conferencia Internacional Científica y Práctica (Vol. 4), 24 de abril de 2020. Barcelona, España: Plataforma Europea de la Ciencia. С.11-13 3. Мектепке дейінгі бала – ғылыми зерттеу объектісі және тәрбие субъектісі ретінде (мақала). ҚАЗАҚСТАННЫҢ ҒЫЛЫМЫ МЕН ӨМІРІ. НАУКА И ЖИЗНЬ КАЗАХСТАНА. SCIENCE AND LIFE OF KAZAKHSTAN Халықаралық ғылыми журнал. Международный научный журнал. International science journal. Алматы қ., №7/2 2020 жыл. – 189-193б 4. К вопросу формирования предметной компетентности учащихся начальной школы (статья). Theoretical and practical aspects of modern scientific research: Collection of sci-entific papers «ΛΌГOΣ» with Proceedings of the I Inter-national Scientific and Prac-tical Conference (Vol. 2), Seoul, April 30, 2021. Seoul-Vinnytsia: Case Co., Ltd. & European Scien-tific Platform, 2021. DOI 10.36074/logos-30.04.2021.v2.25 5. Особенности подготовки учителей начальных классов в современных условиях (статья). Modernization of today’s science: experience and trends: collection of scientific papers «SCIEN-TIA» with Proceedings of the I International Scientific and Theoretical Conference (Vol. 1), May 21, 2021. Singapore, Republic of Singapore: Euro-pean Scientific Platform ISBN 978-1-63848-587-2 DOI 10.36074/scientia-21.05.2021 6. Балабақшада дамытушы ортаны құру (мақала). Региональный Вестник Востока. Научный жур-нал. 2021г

-
%25D0%25BA%25D1%2586%25402x_edited_edite