Экология және табиғатты пайдалану

Білім беру бағдарламасының тобы және коды:

В051 Қоршаған орта

Білім беру бағдарламасының коды және атауы:

6В05201 Экология және табиғатты пайдалану

Оқу мерзімі: 4

Оқу құны: 600000

Берілетін дәреже:

Қазіргі заманғы экология мен табиғатты пайдаланудың жаңа бағыттары туралы түсініктері бар және алынған білімді ғылыми-практикалық және білім беру қызметінде қолдануға қабілетті табиғатты пайдалану және экология саласында білімі бар бакалаврларды дайындау.

Қоршаған орта мониторингі, Табиғатты пайдаланудың және қоршаған ортаны қорғаудың құқықтық негіздері, Табиғатты пайдалану экономикасы, табиғи және техногендік кешендерді Геоақпараттық модельдеу, Қоршаған орта сапасын химиялық бақылау, Экологиялық химия, Экотоксикология, Өнеркәсіптік экология, Қоршаған ортаға әсерді бағалау және экологиялық сараптама, Экологиялық жобалау және өндірістік экологиялық бақылау

Профильные дисциплины 

өндірістік кәсіпорындар мен ұйымдардың эколог-инженері; қоршаған ортаны қорғау инженері; жер қойнауын қорғау және игеру бойынша инспектор; ғылыми зерттеу институттары мен ұйымдардың, табиғат қорғау мекемелерінің, ЕҚТА және т.б. маманы, ғылыми қызметкері, зертханашысы; жоғары оқу орындарының мамандандырылған кафедраларының лаборанттары; экология және табиғи ресурстарды тиімді пайдалану саласында пробиркалық, химиялық және спектрлік анализ лаборанттары.

Каталог дисциплин