Биология

Білім беру бағдарламасының тобы және коды:

В050 Биология және сабақтас ғылымдар

Білім беру бағдарламасының коды және атауы:

6В05101 Биология

Оқу мерзімі: 4

Оқу құны: 600000

Берілетін дәреже:

Іргелі және қолданбалы биология бойынша білімдері бар, қазіргі заманғы биологияның жаңа бағыттары туралы түсініктерге ие және алған білімдерін табиғат қорғау саласында қолдана алатын бакалаврды дайындау.

Өсімдіктер анатомиясы мен морфологиясы, жасуша биологиясы, омыртқасыздар мен омыртқалылардың зоологиясы, селекция негіздері бар Генетика, биотехнология негіздері, Микробиология және вирусология, молекулалық биология, Биоинформатика, эволюция теориясы

ғылыми-зерттеу институттары мен ұйымдарының мамандары, ғылыми қызметкер, зертханашы; • биологиялық өнімдерді өндіру бойынша маман, лаборант; ғылыми жобалар бойынша маман, ғылыми қызметкер, ғылыми қызметкер; табиғат қорғау мекемелерінің, ұлттық парктер, қорықтар, ботаникалық бақтар, қорықтар және т.б. маманы, кіші ғылыми қызметкері, зертханашысы; жоғары оқу орындарының мамандандырылған кафедраларының лаборанттары; санитарлық-эпидемиологиялық, гидробиологиялық зертханаларының маманы, зертханашысы; жануарлар мен өсімдік тектес шикізатты қайта өңдеу бойынша өндірістік, ландшафтинг және биологиялық профилді ұйымдастыру лабораторияларында маман, лаборант. мамандандырылған білім беру мекемелерінде (гимназиялар, лицейлер, колледждер және т.б.) оқытушы; қосымша білім беру мекемесінің оқытушысы, маманы. 

Каталог дисциплин