Маркетинг

Білім беру бағдарламасының тобы және коды:

В047 Маркетинг және жарнама

Білім беру бағдарламасының коды және атауы:

6B04111 Маркетинг

Оқу мерзімі: 4

Оқу құны: 750000

Берілетін дәреже: Бакалавр

Бұл бакалаврлық бағдарламаның мақсаты жаңа формация маманын дайындау және тиімді маркетингтік шешімдер қабылдайтын, нарықты және тұтынушылардың қажеттіліктерін зерттей алатын жоғары білікті мамандарға елдің қажеттіліктерін қанағаттандыру болып табылады.

Маркетингтік зерттеулер, Маркетингтік коммуникациялар, Маркетингті басқару, Брендинг, Сату өнері, Тауарлардың сапасы мен бәсекеге қабілеттілігі, Сыни және креативті ойлау, Мәдениаралық маркетинг, Сервистік маркетинг, Маркетингтік талдау, Мәдениетаралық қарым-қатынас, Мерчендайзинг, Сатуды ұйымдастыру, Онлайн-маркетинг негіздері, Практикалық маркетинг, Өнеркәсіптік маркетинг, Жарнама және жылжыту, PR теориясы мен практикасы, Бизнестегі Харизма, Сандық маркетинг, Event-маркетинг.

Маркетинг жөніндегі маман, маркетолог-талдаушы, өткізу жөніндегі менеджер, жарнама жөніндегі менеджер, сату жөніндегі менеджер.
Каталог дисциплин